กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงท่าข้าม จัดพิธีทำบุญตักบาตร สืบชะตาหลวง กิจกรรมขนทรายเข้าวัด และแห่ไม้ก้ำศรี เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ ๑๓ - ๑๔  เมษายน ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงท่าข้าม อ.สงเม่น จ.แพร่  จัดพิธีทำบุญตักบาตรและสืบชะตาหลวง และ กิจกรรมขนทรายเข้าวัดและแห่ไม้ก้ำศรี  เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี ๒๕๖๑
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share