กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพงท่าข้าม จัดพิธีขนทรายเข้าวัด เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ ๑๔  เมษายน ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพงท่าข้าม อ.เด่นชัย จ.แพร่  จัดพิธีขนทรายเข้าวัด เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนาย อิสรา สุขแจ่มใส  นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานพิธี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share