กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมเปิด "ตลาดนัดทุกวันพระ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโนนสว่าง"


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมเปิดตลาดนัดชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดโนนสว่าง  ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิด "ตลาดนัดทุกวันพระ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโนนสว่าง" เพื่อสร้างพื้นที่ให้คนในชุมชนบ้านโนนสว่างและเครือข่ายใกล้เคียง นำสินค้าขุมชน ผลิตภัณฑ์ พืชผัก และสินค้าการเกษตรแปรรูป เช่นมะขามกวน น้ำย่านาง กล้วยอบ ตลอดจนผ้าทอ จำหน่ายแลกเปลี่ยนให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง และร่วมกันผลักดันวาระไทเลย 4.0 เรื่องตลาดผักปลอดสาร ในระยะแรกมีผู้ร่วมขาย ๓๐ ราย คาดว่าจะขยายพื้นที่ออกไปด้านนอกอาคารหากมีผู้ขายจำนวนเพิ่มขึ้น  ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจะขยายตลาดนัดชุมชนไปยังแห่งอื่นๆ ที่มีความพร้อมโดยมีวัดแห่งนี้เป็นต้นแบบให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share