กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดบ้านดงหลวง จัดกิจกรรมงาน ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์สะหลีวัดบ้านดงหลวง ประจำปี ๒๕๖๑


 วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบ้านดงหลวง จัดกิจกรรมงาน ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์สะหลีวัดบ้านดงหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗  เมษายน  ๒๕๖๑ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายไพฑูรย์  รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ผู้กล่าวรายงาน การดำเนินงานการจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญา การจัดนิทรรศการเรื่องราวประเพณีแห่ไม้ค้ำ ฯ การแสดงซอพื้นเมือง พร้อมขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์สะหลีไปยัง วัดบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share