กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๑

วธ.ชวนคนไทย แต่งชุดไทย ร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”


วธ.ชวนคนไทย แต่งชุดไทย ร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

จัดยิ่งใหญ่ 7 จุดทั่วกรุงเทพฯ ตระการตา 11 ริ้วขบวน สถาปนากรุงเทพฯ เหตุการณ์สำคัญ 10 รัชกาล

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ - ชวนแต่งไทยร่วมริ้วขบวน

ชมสุดยอดการแสดงวัฒนธรรมไทย - นานาชาติ

ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยล ชมวัด วัง พิพิธภัณฑ์ และศาสนสถาน

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์โดยมีนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ในวันที่ 21 25 เม.ย. 2561 รวม 5 วัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี    ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองตลอด 236 ปี ที่ผ่านมา โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 21 เม.ย. 18.15 น. ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพฯ เชิญชม 11 ริ้วขบวนประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ และเหตุการณ์สำคัญรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด "รัตนโกสินทร์เรืองรองได้แก่ 1. เฉลิมฉลอง 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 2.รัชกาลที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง 3.รัชกาลที่ 2 ฟูเฟื่องวรรณกรรม 4.รัชกาลที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ 5.รัชกาลที่ 4 แนวคิดอารยะ 6.รัชกาลที่ 5 วัฒนะสู่สากล 7.รัชกาลที่ 6 มากล้นการศึกษา 8.รัชกาลที่ 7 ประชาธิปไตย 9.รัชกาลที่ 8 นำไทยสามัคคี 10.รัชกาลที่ 9 พระบารมีเปี่ยมล้น และ 11.รัชกาลที่ 10 ประชาชนเปี่ยมสุข ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมริ้วขบวนดังกล่าว

นายวีระ กล่าวอีกว่า ริ้วขบวนทั้ง 11 ริ้วขบวน เริ่มเคลื่อนจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์  ผ่านถนนราชดำเนินกลาง สนามหลวงไปจนถึงโรงละครวังหน้า ส่วนกิจกรรมด้านศาสนา วันที่ 19 เม.ย. 08.09 น. พิธีบวงสรวงเทพยดา มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 21 เม.ย. 07.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 237 รูป ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 08.30 น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร 09.30 น. หลังจากนั้น 10.00 น. พิธี 5 ศาสนามหามงคล ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) นอกจากนี้ มีกิจกรรมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่           

1.โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) วันที่ 21 - 25 เม.ย. เวลา 15.00-18.00 น. กิจกรรมสุดยอดการแสดงยุครัตนโกสินทร์และการแสดงจากมิตรประเทศ อาทิ การแสดงนาฏยหุ่นไทย (ชุมนุมหุ่นไทย)  โขน เรื่อง "รามเกียรติ์ ชุดรามราชจักรีอุปรากรจีน (งิ้ว) เรื่อง รามเกียรติ์ และกิจกรรมในโซน "เสน่ห์ไทยเมื่อวันวาน มีการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายอาหารไทยโบราณ บริการให้เช่าชุดไทย แต่งกายชุดไทย ถ่ายภาพย้อนวันวาน

2.โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) วันที่ 22 - 24 เม.ย. เวลา 13.0015.00 น. เสวนาทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับกรุงรัตนโกสินทร์

3.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 21 - 25 เม.ย. เวลา 11.00 21.00 น. โซน "เสน่ห์ไทยเมื่อวันวาน มีการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายอาหารไทยโบราณ บริการให้เช่าชุดไทย แต่งกายชุดไทย ถ่ายภาพย้อนวันวาน แฟชั่นโชว์ผ้าไทยในรัชสมัย เดินแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละรัชกาล ภายใต้แนวคิด "งามอาภรณ์ งามศิลป์ งามแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง มหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ กิจกรรมยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ และวันที่ 22 – 25 เม.ย. มีการประกวดหนูน้อยรัตนโกสินทร์ และการประกวด "แลงามอาภรณ์ย้อนยุค” เพื่อแจกของที่ระลึกแก่ผู้แต่งกายชุดไทยย้อนยุคได้อย่างถูกต้องและงดงาม

4.สวนสันติชัยปราการ (บางลำพู) วันที่ 21 - 25 เม.ย. โซน "เสน่ห์บางกอกสาธิตและจำหน่ายอาหารของดีวิถีชุมชนกรุงเทพฯ ร้านค้าของที่ระลึกชุมชนในบางกอก จุดถ่ายภาพวิถีวัฒนธรรมชุมชนบางลำพู การแสดงทางวัฒนธรรม เวลา 18.0021.00 น. อาทิ การแสดงดนตรีไทยจากดุริยประณีตชุมชนบางลำพู ละครนอก โขนสด และมีมัคคุเทศก์น้อยนำชมงาน

5.ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 - 25 เม.ย. โซน "เสน่ห์วิถีถิ่น วิถีไทยเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย "งามวิจิตรภูษา ภัสตราภรณ์ อัตลักษณ์ไทย อัตลักษณ์ถิ่นตลาดประชารัฐร่วมใจ ของดีบ้านฉันจาก 4 ภาค สาธิตวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง และกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน เวลา 17.00 21.30 น. อาทิ มหกรรมการแสดงพื้นบ้าน มหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ คอนเสิร์ตศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น 

6.รอบเกาะรัตนโกสินทร์ วันที่ 21-25 เม.ย. มีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการและการแสดงต่างคล้าย ใช่เลย นิทรรศการและมหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมวัง พิพิธภัณฑ์ และศาสนสถาน อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วังบางขุนพรหม วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มิวเซียมสยาม พิพิธบางลำพู เทว สถาน เป็นต้น เข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรถโดยสารให้บริการฟรีทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น. มีพิธีปล่อยขบวนรถในวันที่ 21 เม.ย. 09.30 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผ่านสถานที่ต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

7.โรงภาพยนตร์สกาล่า วันที่ 24 - 27 เม.ย. กิจกรรมชมสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 จำนวน 10 เรื่อง และชมนิทรรศการ ซึ่งผู้สนใจเข้าชมลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ "คอนเทนต์ไทยแลนด์หรือเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ มีการประกวดภาพถ่ายวัฒนธรรมไทย ในยุคสมัย 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลงานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share