กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดีตามวิถีวัฒนธรรม และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพงป่าหวาย


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมและการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพงป่าหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share