กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบ้านดงหลวง


วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีนายไพฑูรย์  รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ได้รับความสนใจจากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดบ้านดงหลวงเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share