กระทรวงวัฒนธรรม

นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง


นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประวัติการศึกษา
- การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการรับราชการ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
วัฒนธรรมจังหวัดตราด (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี ๒๕๖๓
- ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ปี ๒๕๖๐
เกียรติประวัติที่ได้รับ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
นักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๙๐
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๗
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share