กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๕/๒๕๖๑

รองนายกฯ “วิษณุ”นำทีมไทยแลนด์ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๗๑ นำเสนอภาพยนตร์ไทย ๓ เรื่อง “หิ่งห้อย” - “ดิน ฟ้า มหาสมุทร” - “สวรรค์ในอก” ดึงต่างชาติร่วมลงทุน หนุนผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ - จูงใจนักลงทุนต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย


รองนายกฯ "วิษณุ”นำทีมไทยแลนด์ร่ วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 71

นำเสนอภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง "หิ่งห้อย - "ดิน ฟ้า มหาสมุทร - "สวรรค์ในอก” ดึงต่างชาติร่วมลงทุน

หนุนผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ - จูงใจนักลงทุนต่างชาติถ่ ายทำภาพยนตร์ในไทย


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์แห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา (กก.) และกระทรวงพาณิชย์(พณ.) ในนามทีมไทยแลนด์ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ในงานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ (Marche du Film)และงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ (Festival de Cannes) ครั้งที่ 71 ระหว่างวันที่ 8 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการใช้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศและสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกรวมทั้งเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานภาพยนตร์ของผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย ทั้งในด้านการอุดหนุนการผลิต การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Film Incentive Measures : Cash Rebate) โดยนำกิจกรรมที่น่าสนใจไปเผยแพร่แก่นักลงทุนจากนานาชาติ 

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ปีนี้ วธ.ได้นำภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง ที่ชนะการประกวดจากโครงการสร้ างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ประจำปี 2561 (Thai Film Pitching at Cannes 2018) ได้แก่ 1. เรื่อง "หิ่งห้อย” (The Fireflies) โดย นายต้องปอง จันทรางกูร และนายทักษกร ประดับพงษา 2. เรื่อง "ดิน ฟ้า มหาสมุทร” (Solids by the Seashore) โดย นายปฏิภาณ บุญฑริก และนายชาติชาย ไชยยนตร์ และ 3. เรื่อง "สวรรค์ในอก” (Down to Heaven) โดยนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และนายดรสะรณ โกวิทวณิชชา ไปร่วมจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อหาผู้ร่วมลงทุน ณ คูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในวันที่ 13  – 14 พฤษภาคม โดยจะมีพิธีเปิดคูหาในวันที่ 11 พฤษภาคม หลังจากนั้นวันที่ 12 พฤษภาคม มีการจัดงานเลี้ยง Thai Night โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และทรงเยี่ยมคูหาการจั ดงานของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กำกั บภาพยนตร์ไทยได้แสดงผลงานให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก และเพื่อส่งเสริมให้บุ คลากรในวงการภาพยนตร์เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า รวมทั้งเปิดเวทีให้ได้ แสดงผลงานสู่ระดับสากล ทั้งนี้ ผู้กำกับทั้ง 3 เรื่อง มีผลงานที่โดดเด่น เคยมีผลงานเข้าชิงและได้รั บรางวัลในเทศกาลหนังต่ างประเทศมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา วธ.ได้ดำเนินโครงการมาแล้วทั้ งสิ้น 7 ครั้ง และมีโครงการสร้างภาพยนตร์ที่ ได้รับโอกาสไปนำเสนอเพื่อหาทุ นสร้างในต่างประเทศรวม20เรื่อง และทุกเรื่องที่สร้างเสร็จได้รับเชิญไปจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั่วโลก อาทิ เรื่อง Vanishing Point โดย นายจักรวาล นิลธำรงค์ ได้รางวัล tiger award ที่Rotterdam International film festival 2015 เรื่องสั้น pilot project ความลับของนายพล ได้รับเชิญไปฉายที่กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนีและได้รับรางวัล Jury Prize ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกงอีกด้วย นอกจากนี้ ภาพยนตร์เรื่อง DOI BOI (ดอยบอย) โดยนายนนทวัฒน์ นำเบญจพล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปีนี้ ซึ่ง วธ.สนับสนุนงบประมาณเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้รับรางวัล "ปูริน อวอร์ดจากโครงการพัฒนาบทภาพยนตร์สำหรับนักทำหนังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFIC)

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม อาทิ การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพั นธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย การเชิญชวนผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศเดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย และการเจรจาธุรกิจด้านภาพยนตร์ ในระดับนานาชาติ  ซึ่งปีนี้ พณ.นำผู้ประกอบการไทยประมาณ 10 ราย อาทิ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด บริษัท เบนีโทน ฟิล์มส์ จำกัด บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ไปจำหน่ายภาพยนตร์ไทยอีกด้วย


-------------------------------------


กลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share