กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๓/๒๕๖๑

รองนายกรัฐมนตรี ร่วมหารือเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของพระศาสนจักรคริสต์ คาทอลิกในประเทศไทยฯ


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมหารือเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของพระศาสนจักรคริสต์ คาทอลิกในประเทศไทยฯ กับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองอัครมิสซังกรุงเทพฯและประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share