กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๒/๒๕๖๑

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม “วิถีถิ่นแผ่นดินคนเมืองลุ่มภู”


วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม "วิถีถิ่นแผ่นดินคนเมืองลุ่มภู” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดศิริบุญธรรม จากนั้นร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การปั้น ปิ้ง ข้าวจี่ใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา และเยี่ยมชมวิถีชีวิตการทำนา ทอผ้า การละเล่น อาหารพื้นบ้านของชาวบ้านและนิทรรศการของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share