กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๒/๒๕๖๑

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนต้นค่าหนองหล่ม ตำบลแม่ยม จังหวัดแพร่


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนต้นค่าหนองหล่ม ตำบลแม่ยม โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ณ ชุมชนต้นค่าหนองหล่ม จังหวัดแพร่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share