กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๒/๒๕๖๑

วธ.จัดเสวนา “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส”กระตุ้นประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์-วิถีวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทยนักประวัติศาสตร์-ผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย-ผู้สร้าง-รอมแพง ผู้แต่งนวนิยาย ร่วมถ่ายทอดความรู้


เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานเปิดงานเสวนา "ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส” ว่า เพื่อต่อยอดกระแสความนิยมต่อละครโทรทัศน์ดัง "บุพเพสันนิวาส” ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยทั้งประเทศ และจากนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ วธ.ดำเนินการตามแนวทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำรัส ให้รักษา สืบสาน และต่อยอด ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งละครเรื่องนี้ทำให้การท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คนนิยมแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคไปท่องเที่ยวไปถ่ายภาพกันอย่างคึกคัก ส่งผลทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนเป็นอย่างดี

นายวีระ กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบาย 5 F ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ประกอบด้วย 1.อาหาร (Food) 2.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3.ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 4. มวยไทย (Fighting) และ 5.การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณี สู่ระดับโลก (Festival) ซึ่งละครเรื่องนี้ ถือว่ามีความครบถ้วนตรงตามนโยบาย 5 F จึงมอบหมายให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดการเสนา "ย้อนรอยต่อยอด บุพเพสันนิวาส” เพื่อเป็นการต่อยอดให้เด็ก นักเรียน เยาวชนคนรุ่นปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป หันมาเรียนรู้และให้ความสำคัญศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต รวมถึงอาหารการกิน ที่ถือเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อไป

ในเวทีการเสวนา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรกำลังจัดกิจกรรมชวน ออเจ้า นุ่งโจง ห่มสไบไปบ้านพี่หมื่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม สมัยอยุธยา เยี่ยมชมโบราณสถานตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ รอบ ในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม นี้ ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจจองจนเกินจำนวนที่รับได้ จึงกำลังพิจารณาจะเพิ่มรอบ หรือเพิ่มจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามรอย ซึ่งจะมีการขยายเส้นทางการนำชมจากอยุธยาถึงเมืองละโว้ หรือลพบุรี ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์เพิ่มขึ้นด้วย และยังมีแนวคิดที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมสถานที่สำคัญๆฟรี หากแต่งกายชุดไทยมาเข้าชม

นอกจากนี้ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ได้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ร่วมด้วย นายคเณษ นพณัฐเมทินี ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและอาหารไทย ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มาสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการแต่งกายและอาหารการกินในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการสืบทอดมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ผู้ผลิตผู้สร้างสรรค์ละคร บุพเพสันนิวาส นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ได้เปิดเผยถึงการสร้างสรรค์ละครจนได้รับความนิยมกันทั้งบ้านทั้งเมือง พร้อมกันนี้ รอมแพง (นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา) ผู้แต่งนวนิยายบุพเพสันนิวาส ร่วมเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในแต่งนวนิยายบนเวทีเสวนาด้วย ซึ่งดำเนินรายการเสวนาโดย นายอนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายในงานยังมีการแสดงเพลงเรือ ชุด "เพลงเรือ กรุงเก่า เล่าขาน สานต่อความเป็นไทย” ตอน บุพเพสันนิวาส โดยคณะแม่บัวผัน สุพรรณยศ พร้อมกิจกรรมออกร้านอาหารยอดนิยมต่างๆ เช่น มะม่วงน้ำปลาหวาน ขนมไทย โดยให้ผู้ร่วมงานได้ใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารอย่างสนุกสนาน การเสนาในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนและประชาชนผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาได้เข้าใจและเห็นความสำคัญที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ พร้อมต่อยอดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ต่อไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share