กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๒/๒๕๖๑

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามการดำเนินงานโครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามการดำเนินงานโครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และการส่งเสริมประเพณีสารทเดือนสิบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา ตามนโยบายนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share