กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖o

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดประชารัฐ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดประชารัฐ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะรัฐมนตรี ข้าราชการในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share