กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖o

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่แหล่งโบราณสถานเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่


นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่แหล่งโบราณสถานเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ โดยคำนึงถึงการเชื่อมโยงและบริหารพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีพระครูสถิตวีรวัตร เจ้าอาวาสวัดช้างค้ำ นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล และนายยอดดนัย สุขเกษม ผู้แทนกรมศิลปากร เข้าร่วม เมื่อเร็วๆนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share