กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๒/๒๕๖o

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดแพร่


          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า-กาดพระนอน ถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ณ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรม และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share