กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๒/๒๕๖o

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมหารือ เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยด้านวัฒนธรรม


           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือ เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยด้านวัฒนธรรมกับนายอำนวย สุวรรณคีรี และคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share