กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในชุมชนคุณธรรมบ้านสามเรือน


วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ "จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว"

โดยมีประชาชนและกลุ่มเยาวชนในชุมชนคุณธรรมบ้านสามเรือนเข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวธารนี นวัสนธี ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share