กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยนายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ดังนี้

  1 ภาคเช้า ชุมชนคุณธรรมวัดศรีฐานปิยาราม อ.หล่มเก่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหล่มเก่า

  2 ภาคบ่าย ชุมชนคุณธรรมวัดโฆษา อ.หล่มสัก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share