กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๕/๒๕๖๑

ประชาชนในชุมชนคุณธรรมวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดราษฎร์อุปถัมภ์


ประชาชนในชุมชนคุณธรรมวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share