กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดดอนเค็ดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์


วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสมศรี  รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางศศิประภา  จันทรโชตะ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดดอนเค็ด ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์  โดยมีพันจ่าโทอนันต์  บุญสำราญ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม ประมาณ ๒,๐๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share