กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๖/๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ข้าราชการ) และตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม (พนักงานราชการ)


ข้อปฏิบัติห้องสอบพิเศษ The Rim สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑. ให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงหน้าห้อง The Rim ภายใน ๔๕ นาทีก่อนสอบ (ไม่ต้องเข้าจุดคัดกรองรวม)
๒. หลักฐานแสดงตน สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าและห้ามเข้า ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
๓. จุดวางของสำหรับผู้เข้าสอบ มีจุดให้วาง ไม่ต้องไปฝากรวมกับผู้อื่น
๔. มีห้องน้ำแยกสำหรับผู้ติดโควิด
๕. หากจำเป็นต้องใช้ยาระหว่างการสอบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share