กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมชุมชนคุณธรรม สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมบ้านโภคาภิวัฒน์


วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมบ้านโภคาภิวัฒน์ อำเภอพรหมบุรี และชุมชนคุณธรรมวัดเสาธงหิน อำเภอท่าช้าง ณ ศาลาการเอนกประสงค์วัดเสาธงหิน อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรม หัวข้อการอบรม "การเป็นเจ้าบ้านที่ดีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หัวข้อการอบรม แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจาก สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีผู้นำชุมชน นักเรียน ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำกลุ่มอาชีพ/กลุ่มอาสาต่างๆ เข้าร่วมอบรม ๔๐ คน

ผู้รายงาน : นางสาวอริสรา  คำชารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share