กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๖/๒๕๖๕

สวจ.ยะลาจัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ฯ
ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ (War Room) อาคาร ๒ ส่วนขยาย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการคัดเลือกดังนี้
๑. ประเภทชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต
๒. ประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
๓. ประเภทอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อำเภอเบตง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share