กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๖/๒๕๖๕

ชุมชนคุณธรรมจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านไม้แก่น ณ มัสยิดดารุลฟาลาห์


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเสรี วาจาเพชร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านไม้แก่น ณ มัสยิดดารุลฟาลาห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share