กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๕

สวจ.ยะลาร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านคชศิลา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา


วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวอานีตา เบ็ญอารีฟีน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ให้นางสาวพิไลวรรณ โทบุรี อาสาสมัครวัฒนธรรมอำเภอกาบัง ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านคชศิลา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ภายใต้โครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายไททัศน์ รัตนี ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี ณ วัดคชศิลาวนาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share