กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๘/๒๕๖๕

สวจ.ยะลาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการพลังบวร ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจารุณี ขุนแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวอาฟียาห์ หะมะ อาสาสมัครวัฒนธรรมอำเภอกรงปินัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการพลังบวร ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้นำ ชุมชน บัณฑิตอาสาฯ ครูตาดีกา ร่วมพูดคุยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในระยะที่ ๑ และกำหนดจัดกิจกรรมในระยะที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจะจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเพาะปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ มัสยิดมนาบีอุบอูลูม หมู่ที่ ๖ บ้านตะโละสโตร์ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share