กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๘/๒๕๖๕

ประกาศ ผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖๕ ผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙๕ รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติมอบโล่รางวัล“วัฒนคุณาธร”แก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนาเอกสารแนบ
ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share