กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑๑/๒๕๖๕

ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน เที่ยวชุมชน ยลวิถี วัดประทุมบูชา


วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และชุมชนคุณธรรมวัดประทุมบูชา อำเภอศรีมหาโพธิ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แนวทาง "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน" รณรงค์การใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ลอยกระทงร่วมกัน ๑ ครอบครัว ๑ กระทง ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ณ วัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การสาธิตและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย การส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและชุดพื้นถิ่น การรณรงค์ใช้กระทงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ๑ หน่วยงาน ๑ กระทง ส่งเสริมชุมชนนำต้นทุนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาสร้างมูลค่า โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.บังอร วิลาวัลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีมหาโพธิ และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share