กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑๑/๒๕๖๕

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๖๕๖"


วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕" โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวันนั้นได้เสด็จฯ ไปยังแยกกุฉินารายณ์ อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาเรื่องพืชผลการเกษตรเสียหายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องด้วยฤดูแล้งไม่มีน้ำ ฤดูน้ำหลากก็มีน้ำท่วม และเมื่อสังเกตเห็นเมฆ พบว่ามีเมฆมาก จึงมีพระราชดำริว่าจะทำอย่างไรให้ตกมาเป็นฝน จึงทรงมีพระราชดำริคิดค้นทำฝนหลวง โดยใช้ระยะเวลา ๑๔ ปี ต่อมาจึงประสบผลสำเร็จ และได้ทรงพระราชทานตำราฝนหลวงพระราชทาน เป็นแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน
อ้างอิง/กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share