กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/๑๒/๒๕๖๕

ปฏิบัติงานพิธีสนับสนุนงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหมายรับสั่งที่ ๑๔๖๑๘/๑นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายพิเชฐ ติละกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๕ ระยอง จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีสนับสนุนงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหมายรับสั่งที่ ๑๔๖๑๘/๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นาวาอากาศเอก แม้น โกสีย์ ท.ม. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม ณ ศาลา ๓ ฌาปนสถานกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share