กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๙/๒๕๖๑

การศึกษาดูงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดป่าบุก


วันที่ 6 กันยายน 2561 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดป่าบุก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มาศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรมวัดป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share