กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๙/๒๕๖๑

การศึกษาดูงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดป่าบุก


วันที่ 7 กันยายน 2561 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดป่าบุก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดมหาสารคาม มาศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรมวัดป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง




แชร์


Facebook share Twitter share LINE share