กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/๑๒/๒๕๖๕

พิธีถวายปริญญารัฐประศาสนสาตรดุษฎีบัณฑิต พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต/เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม ปริญญบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พระครูรัษฎากิจจาภิวัฒน์ เอียดตน เจ้าอาวาสวัดรัษฎาราม


จังหวัดภูเก็ต
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพร้อมนำบุคลากรกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่พิธีถวายปริญญารัฐประศาสนสาตรดุษฎีบัณฑิต พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต/เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม ปริญญบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พระครูรัษฎากิจจาภิวัฒน์ เอียดตน เจ้าอาวาสวัดรัษฎาราม จังหวัดภูเก็ต ณ ศาลาการเปรียญ วัดกิตติสังฆาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ
  
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share