กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/๑๒/๒๕๖๕

หารือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงศ์จันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share