กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๕

การมอบใบอนุญาตประกอบกิจการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ประเภทคาราโอเกะและประเภทเกมการเล่น


การมอบใบอนุญาตประกอบกิจการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ประเภทคาราโอเกะและประเภทเกมการเล่น
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายสมยศ งามชมภู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนายสุรพงษ์ เพื่อช่อ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ประเภทคาราโอเกะ และประเภทเกมการเล่น ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ ร้านแฟนตาเซีย คาราโอเกะ แอนด์ เกมส์ เลขที่ตั้ง 309 หมู่ที่ 10 (ห้างอัศวรรณ 1 ตึกไอที) ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย หลังจากนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดหนองคาย ลงนามในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ได้ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share