กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๕

โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๓ หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การใช้มารยาทไทย และมารยาท


โครงการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การใช้มารยาทไทย และมารยาท
ในสังคมในการแก้ไขปัญหาจราจร และเพื่อให้เด็ก เยาวชนสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิด และทักษะผ่านการจัดทำคลิปวีดิโอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และนิสิต นักศึกษาชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ซึ่งเปิดรับสมัครและส่งผลงานการประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลได้ที่ www.twtvdo.com
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share