กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/๑๒/๒๕๖๕

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕


สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share