กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/๑๒/๒๕๖๕

ร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖ค เวลา ๐๘.๐๐ น. นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย และนันทนาการบริการประชาชน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share