กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๕

พิธีบวงสรวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์


จังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางวิมลรัตน์ ชูคันหอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พลับพลาที่ประทับ สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share