กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๕

ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


จังหวัดภูเก็ต
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร” ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share