กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๕

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะลช่วงเทศกาลปีใหม่ พศ.๒๕๖๖ จังหวัดภูเก็ต


จังหวัดภูเก็ต
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ตั้นพันธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะลช่วงเทศกาลปีใหม่ พศ.๒๕๖๖ จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share