กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๕

ร่วมสังเกตการฝึกซ้อมการจัดระเบียบแถวฯ และติดตามการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายฯ


จังหวัดภูเก็ต
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฎิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ โอกาสนี้นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการฝึกซ้อมการจัดระเบียบแถวฯ และติดตามการวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายฯ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share