กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/๑o/๒๕๖๑

การต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาตรวจราชการในจังหวัดลำพุูน ตามโครงการไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน


วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองดู่(ชนชาติพันธุ์มอญ) ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ อาทิเช่น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดลำพูน และเยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ตามโครงการ "ไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย 55 เมืองรอง ตามสถานที่ในจังหวัดลำพูน อาทิ อนุเสาวารีย์พระนางแม่จามเทวี วัดมหาวัน กู่ช้างกู่ม้า วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน และเปิดโครงการลำพูนเมืองสะอาด (No Form)ชุมชนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share