กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/๑๒/๒๕๖๑

สิงห์บุรี จัดประชุมชุมชนคุณธรรมวางแผนในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


จังหวัดสิงห์บุรี วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมชุมชนคุณธรรมน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ เพื่อสร้างการรับรู้และวางแผนในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สิงห์บุรี โดยมี นางลัดดา หงสุรพันธุ์ เป็นประธานการประชุม มีเจ้าอาวาส วัด ผู้นำชุมชน จำนวน ๒๑ ชุมชน และ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ เข้าร่วมการประชุม ๔๐ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share