กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑๒/๒๕๖๑

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

      ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ วัดหอไตรเหล่าใหญ่เหนือ อ.กุฉินารายณ์  จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา  จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา และจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล  มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา พระสงฆ์ เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share