กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑๒/๒๕๖๑

โครงการ "ขับรถเที่ยวใกล้ ที่ไหนก็สนุก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทาง กรุงเทพ-อ่างทอง-พระนครศรีอยุธยา


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านมอญ หมู่ ๑ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการ "ขับรถเที่ยวใกล้ ที่ไหนก็สนุก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทาง กรุงเทพ-อ่างทอง-พระนครศรีอยุธยาโดยเข้าชมปราสาทนครหลวง  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากนครวัด เข้ากราบศิลาพระจันทร์ลอย ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share