กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑๒/๒๕๖๑

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านสระตาพรหม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ ชุมชนบ้านสระตาพรหมและอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

โดยร่วมกันทำความสะอาดและพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share