กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑๒/๒๕๖๑

กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน


จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share